Kliknij, aby przejść do strony głównej
Członkostwo

Regulamin Członkowski

AZS WSG MOS ŻNIN


Niniejszy regulamin jest integralna częścią statutu klub (statut do wglądu na www.zagle.byd.pl)

 

 1. Każdy Członek zobowiązany jest do zapoznania się z statutem klubu i przestrzegania go, jak również do zapoznania się i przestrzegania regulaminu przystani
 2. Podpisanie deklaracji jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w klubie AZS WSG MOS ŻNIN
 3. Klub nie jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu członka w czasie przebywania na przystani i poza nią.
 4. Klub ma prawo wymagać od członka bonifikaty za uszkodzenie sprzętu klubowego
 5. Zasady opłacania składek członkowskich AZS WSG MOS ŻNIN i AZS:
 • Składki członkowskie AZS WSG MOS ŻNIN są ustalone jako miesięczne w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia:
 •  Członek powyżej 16 roku życia – 10zł miesięcznie
 •  Członek do 16 lat włącznie – 5zł miesięcznie
 •  Członek wraz z deklaracją członkowska załancza 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego (jednorazowo)
 •  Składka członkowska AZS WSG MOS ŻNIN opłacana jest z góry za dany miesiąc do końca miesiąca
 •  Składki członkowskie wpłacać należy na konto Stowarzyszenia (46 2340 0009 0510 2460 0000 0030) z podaniem w tytule roku, miesiąca, nazwiska i imienia
 1.  Co następuje w razie zalegania z płaceniem składek:
 •  upomnienie przez skarbnika
 •  zawieszenie w prawach członka
 •  skreślenie z listy członków
 1.  Członek klubu zobowiązany jest do wykupu ubezpieczenia od sportów ekstrymalnych, która zawarta jest w legitymacji AZS
 2. Składki członkowskie AZS są ustalone jako jednoroczne, ich wysokość ustalana jest przez władze AZS w 3 dekadzie roku, uiszczane powinny być corocznie w październiku (nie ważne kiedy zostanie wystawiona legitymacja AZS, ważna jest do 30 września każdego roku)
 3. Członek klubu do lat 16 włącznie zobowiązany jest do dostarczenia od właściwego lekarza sportowego zaświadczenia o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa i żeglarstwa regatowego
 4. Członkowie powyżej 16 roku życia zobligowany jest do badań sportowych w przypadku udziału w zawodach sportowych
 5. Członek klubu, który bierze udział w zawodach sportowych ponosi koszty licencji i ubezpieczenia PZŻ jak i opłaca składkę członkowską danej klasy
 6. Wysokość wykupu licencji i ubezpieczenia określona jest przez Polski Związek Żeglarski
 7. Składka członkowska klasy określona jest przez zarząd danego stowarzyszenia
 8. W przypadku zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, którzy pragną zmienić przynależność klubową klub ma prawo żądać wynagrodzenia od nowego klubu zawodnika za wyszkolenie, które zostało przeprowadzone na sprzęcie stowarzyszenia
 9. Klub ma prawo Puścić zawodnika za porozumieniem stron w nieodpłatnej formie.
 10. Wszelkie wątpliwości oraz pytania kierować do zarządu w formie pisemnej na adres: AZS WSG MOS ŻNIN; 88-400 Żnin; ul. Gnieźnieńska 7